ปฏิรูป เริ่มได้เลย

posted on 18 Dec 2013 15:17 by chalermw in Transmitted directory Diary, Idea
ตอนนี้
คำว่าปฏิรูป
กำลังเบ่งบานไปทั่ว

พวกเราคนไทย
ควรถือโอกาส
ปฏิรูปตัวเองไปด้วย

มีวินัยให้มากกว่านี้
ซื่อสัตย์เสมอ
ยึดถือคำมั่นสัญญา

เป็นคนไว้วางใจได้
ตรงต่อเวลา
ไม่หลบเลี่ยงปัญหา

ตรงมาตรงไป
ให้เกียรติคนอื่น
และเคารพในความเป็นคนของเขา

หมั่นพัฒนาตัวเอง
มองโลกให้กว้าง
เปิดใจต่อสิ่งที่แตกต่าง
มีเหตุผล
แสวงหาความรู้

มองคุณค่าคนที่ความสามารถ
ให้โอกาสคนรุ่นใหม่
ทำอะไรด้วยจิตสำนึก

เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง
ละอายและกลัวเกรงที่จะทำสิ่งผิด
คิดถึงเรื่องเจตนารมณ์ก่อนรูปแบ

เลิกมีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน
หรือทีใครทีมัน
มีมากแล้วจงตอบแทนคืนสังคม

เราคือเพื่อน พี่น้อง ร่วมแผ่นดิน
เราต้องช่วยกันฝ่ากระแสความท้าทาย
จากโลกภายนอก

เราควรคบหาเป็นมิตร
กับประเทศอื่นๆในโลก
มิใช่ยอมเป็นเบี้ยล่างเขา

เราควรออกไปมองดู
เพื่อเข้าใจโลกกว้าง
แล้วหันมาสร้าง
ให้บ้านเราแข็งแรง

ถ้าเราช่วยกัน
คนทั้งประเทศเรา
จะภาคภูมิใจในชาติได้มากกว่านี้

เราทุกคนจะสบายขึ้น
ไม่ใช่แค่บางคน
สังคมเราจะน่าอยู่กว่านี้

ถ้าพวกนักการเมือง
ไม่ดียังไง
เราก็ต้องอย่าเป็นแบบนั้น

ลองถามตัวเองดู
ว่าเรายังมีพฤติกรรมบางอย่าง
เหมือนพวกนั้นหรือเปล่า

เราโชคดีแล้ว
ที่มีแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์
เราแค่ต้องช่วยกัน
ทำให้มันเป็นบ้านที่มีความสุข
ไปชั่วลูกชั่วหลาน

Comment

Comment:

Tweet

That is cool proverb! Dreams come true when you start acting ... in reality actually)

#2 By http://essay-writing-service.co.uk/ (91.229.61.124|91.229.61.124) on 2015-05-07 21:17

Hot! Hot!
ต้องเริ่ม
ไม่งั้นจะไม่มีวันไปถึงคำว่า 'ปฏิรูป'
ไม่เริ่มทำ คำที่สวยคำนี้ก็จะเป็นจินตนาการสำหรับประเทศเราตลอดไป

#1 By RUSH HOUR™ on 2013-12-28 23:04