ผู้ใหญ่ใจดี

posted on 14 Aug 2013 11:15 by chalermw in Data directory Knowledge, Diary, Idea
ในสมัยหนึ่ง ประเทศเยอรมันตัดสินใจจะเก็บค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา (แต่ยังไงก็ถูกกว่าค่าเทอมเด็กอนุบาล EP ของไทย) ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเก็บ เนื่องจากสังคมเยอรมันเห็นว่าการศึกษาทำให้สังคมและเศรษฐกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว

สิ่งแรกเลยที่ภาคอุตสาหกรรมในเยอรมันทำคือ สวดนโยบายนี้เสียยับเยิน
พร้อมกับบอกนักศึกษาสายวิศวกรรมว่า เรียนไปเถอะ เดี๋ยวค่าเทอม ภาคอุตสาหกรรมจะลงขันกันจ่ายให้
โดยไม่ได้มีเงื่อนไขว่า จบแล้วจะต้องไปทำกับบริษัทที่ให้ทุนด้วยซ้ำ
เนื่องจากเกรงว่านโยบายเก็บค่าเรียนนี้ จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมขาดคนที่เก่งๆ
ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันแข็งแกร่ง

ผู้ใหญ่ใจดี เป็นคำที่พูดกันมากในสมัยนี้ แต่ผู้ใหญ่ที่ใจดีจริงๆนั้น
คือผู้ที่เห็นแก่ความก้าวหน้ามั่นคงของสังคมอย่างยั่งยืน
ไม่ใช่การแจกของแจกเงินเอาหน้าประเดี๋ยวประด๋าว หรือได้ผลทางการตลาดตอบแทน

ผู้ใหญ่ใจดี ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เติบโต เพื่อหวังให้สังคมได้ก้าวหน้าต่อไป
ไม่ใช่เป็นคนคุมผลประโยชน์ใหญ่อยู่ด้านบนตลอด

ทุกวันนี้ นโยบายเก็บค่าเรียนในเยอรมัน ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
และกลับมาสู่แนวคิดที่ว่า การศึกษาจะทำให้สังคมและชนชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
คนทุกเชื้อชาติที่ได้รับให้เข้าเรียนในเยอรมัน จึงเรียนฟรีจริงๆ (มีแค่ค่าธรรมเนียมนิดหน่อย แต่ไม่ใช่ค่าหน่วยกิต)

นี่อาจเป็นสาเหตุ ที่เยอรมันเอาตัวรอดได้ จากวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นในยุโรป
แม้จะมีภาระต้องโอบอุ้มประเทศอื่นๆใน EU อยู่ในตอนนี้

นี่คือผู้ใหญ่ ที่ใจดี และเห็นแก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง

แม้เราจะเคยมองว่าสังคมเอเชีย มีเรื่องจิตใจมากกว่า
แต่ในเรื่องที่กล่าวมานี้ คนเยอรมันรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่ ก็พยายามส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่
และไม่เคยคิดจะสูบเลือดเนื้อเอาจากลูกหลานของตัวเอง

ประเทศใดส่งเสริม และให้กำลังใจคนที่มีความสามารถในประเทศอย่างสม่ำเสมอ
ประเทศนั้น จึงจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

Comment

Comment:

Tweet